X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

مقالات کاربردی- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

ترجمه رسمی کارت ملی

دوشنبه 05 اردیبهشت 1401

ترجمه رسمی کارت ملی
یکی از رایج ترین انواع اسناد و مدارکی که دربسیاری از پرونده های اخذ ویزا یا مهاجرت بایستی ترجمه رسمی و به مرجع رسیدگی کننده به پرونده شما تحویل شود کارت های شناسایی از قبیل کارت ملی، کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)، کارت پرسنلی و گواهینامه می باشد. این کارت ها نشان دهنده هویت شما هستند و طبیعی¬ست مرجع خارجی رسیدگی کننده به پرونده شما، ترجمه رسمی آن ها از شما مطالبه کند. از آن جا که ترجمه رسمی یک فرایند قانونی می باشد بطورطبیعی مقرراتی مخصوص به خود دارد که این مقاله به آن دسته از مواردی که مربوط به ترجمه رسمی کارت های شناسایی می شوند اختصاص دارد:

در این روش، ترجمه کارت ملی فرایندی ساده دارد و با تحویل کارت ملی به دفتر ترجمه رسمی قابل ترجمه می باشد. در ضمن تفاوتی میان کارت های ملی قدیمی و کارت های ملی هوشمند از لحاظ ترجمه رسمی وجود نداشته و دارندگان کارت های قدیمی نباید از این جهت نگرانی خاصی داشته باشند.

یک نکته مهم در ترجمه کارت ملی وجود دارد که حتما باید رعایت شود و آن این که چنانچه کارت ملی متعلق به متوفی باشد حتما باید در ترجمه کارت ملی به متوفی بودن صاحب کارت ملی تصریح شود. این وظیفه به عهده مترجمی¬ست که کارت ملی را ترجمه می کند. برای این منظور باید حتما از واژه (dead یا deceased یا passed away) استفاده شود. با درج هر کدام از این واژگان در ترجمه کارت ملی، مرجع رسیدگی کننده به ترجمه ها در می یابد که صاحب کارت ملی فوت شده است.

در ترجمه کارت های ملی المثنی، واژه المثنی (duplicate) نیز باید قید شود. این کار باعث می شود مرجع رسیدگی کننده پی ببرد که دارنده کارت ملی شما قبلا مفقود شده و برای شما یک کارت المثنی صادر شده است. البته از لحاظ اعتبار، هیچ تفاوتی میان کارت ملی المثنی و غیر المثنی وجود ندارد ولی باید این واژه درج شود تا در ذهن متصدی رسیدگی کننده مدارک شما نسبت به کامل و صحیح بودن ترجمه شما شبهه بوجود نیاید و به ترجمه های شما مظنون نشوند.

در این روش نیز پیچیدگی یا مقررات خاصی وجود نداشته و دادگستری و وزارت امور خارجه بسادگی بر روی ترجمه رسمی کارت ملی مهر و امضا کرده و در اصطلاح آن را تایید می کنند. در کسانی که دارنده کارت ملی قدیمی بوده و نسبت به تعویض آن با کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند نباید از این جهت نگران باشند زیرا دادگستری و وزارت امور خارجه نسبت به این موضوع حساسیتی نداشته و الزام به ارائه کارت ملی هوشمند نمی کنند. در ضمن برای تایید کارت ملی، برخلاف برخی مدارک دیگر، هیچ مدرک مکمل دیگری به عنوان استناد لازم نیست و به تنهایی و حتی بدون وجود رسید کارت ملی قدیمی نیز قابل تایید می باشد تنها مطلبی که باید رعایت شود درج واژه متوفی برای افراد فوت شده و یا المثنی برای کسانی که کارت ملی شان المثنی است در ترجمه می باشد؛ در غیر این صورت، ترجمه را رد کرده و تا اصلاح نشود آن را مهر و امضا نمی کنند.

همانطور که می دانید مهر ناتی مورد قبول ادارات و مراجع کشور استرالیاست. برای ترجمه این مدرک جهت ارائه به مراجع استرالیا مقررات خاصی وجود نداشته و تنها درستی ترجمه و معتبر بودن فرد دارنده مهر ناتی امضا کننده کافی می باشد.

مهر موسسه ناجیت مورد قبول مراجع اداری کشورهای آمریکا و کانادا می باشد. این موسسه برای ترجمه کارت ملی مقررات خاصی نداشته و صرفا بر درستی ترجمه و معتبر بودن مهر و امضای آن تاکید دارد؛ به عبارت دیگر، فرد مهر و امضا کننده باید دارنده مجاز مهر ناجیت باشد.

امتیاز:

خیر نیازی به مراجعه به سازمان ثبت احوال نیست مگر در صورتی که کارت ملی شما فاقد مهر برجسته بوده باشد. البته این امر در مورد کارت های ملی قدیمی صدق می کند. کارت های قدیمی دارای مهر برجسته می باشند که اگر کارت شما مهر برجسته نداشته باشد به این معناست که کارت شما کپی می باشد و در نتیجه نیاز دارید ضمن مراجعه به سازمان ثبت احوال، تقاضای مهر برجسته نمایید؛ البته این کار توصیه نمی شود و بهتر است به جای آن پیگیر کارت ملی هوشمند خود باشید.
از لحاظ قانونی خیر ولی بهتر است افرادی که کارت ملی هوشمندشان صادر شده نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. ولی از لحاظ ترجمه رسمی و تایید کارت ملی، تفاوتی میان این دو نیست.
خیر، ارائه رسید کارت ملی برای ترجمه رسمی، بر خلاف کارهای بانکی، لازم نیست و کارت ملی به تنهایی کفایت می کند.
این اتفاق بندرت رخ می دهد و مربوط به زمانی¬ست که کارت شما مشکوک به جعل باشد. در غیر این صورت، نیاز به ضبط مدرک نیست. کسانی که کارت ملی¬شان به دلیل جعلی بودن ضبط شود متعاقبا کارت جعلی به بخش بازرسی اداره مترجمین رسمی قوه قضایی انتقال و از آن طریق در دادسرای مربوطه تشکیل پرونده و فرد مورد پیگرد قرار داده خواهد شد.
قسمت هایی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد. این سه قسمت در تمامی اسناد ترجمه شده مهم ترین بخش ها بوده و باید مطابق مشخصات مندرج در پاسپورت شما قید شوند. در صورت مغایرت، ترجمه از سوی مراجع خارجی رد می شود.

مقالات مرتبط


891
01/02/14

ترجمه رسمی شناسنامه

شناسنامه یکی از اسناد سجلی هر فرد می باشد که در آن تمامی وقایع از قبیل ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج می شود. از آن...

ارسال دیدگاه‌ها‌


تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دیدگاه‌ها‌


چهارشنبه, 14 اردیبهشت,1401

مهنوش هاشمی

بسیار عالی و کاربردی بود.