X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

مقالات کاربردی- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

891
01/02/14

ترجمه رسمی شناسنامه

شناسنامه یکی از اسناد سجلی هر فرد می باشد که در آن تمامی وقایع از قبیل ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج می شود. از آن...
804
01/02/05

ترجمه رسمی کارت ملی

یکی از رایج ترین انواع اسناد و مدارکی که دربسیاری از پرونده های اخذ ویزا یا مهاجرت بایستی ترجمه رسمی و به مرجع رسیدگی کن...