X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

ترجمه اداری و تجاری- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

/خدمات زبان کاوان/ترجمه اداری و تجاری

ترجمه اداری و تجاری زبان کاوان

ترجمه متون اداری مانند نامه و انواع مکاتبات اداری و نیز متون تجاری از قبیل اسناد و کاتالوگ ها و بروشورها و مانند آن از جمله اموری هستند که در تخصص تیم توانمند زبان کاوان می باشد.

در صورت تمایل، با ارجاع متون خود به دفتر ترجمه رسمی زبان کاوان، از ترجمه باکیفیت و تخصصی تیم توانمند زبان کاوان بهره مند شوید.

ترجمه اداری و تجاری زبان کاوان