X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

ترجمه رسمی اسناد و مدارک با مهر ناتی استرالیا- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

ترجمه رسمی اسناد، مدارک و ویزای مهاجرتی با مهر ناتی استرالیا

واژه ناتی مخفف عبارت National Accreditation Authority for Translators and Interpreters می باشد که در فارسی به آن "انجمن مترجمان استرالیا" نیز می گویند. انجمن مترجمان استرالیا یک نهاد غیرانتفاعی می باشد که از طریق برگزاری آزمون های زبان انگلیسی در سراسر جهان نسبت به جذب مترجم اقدام می کند. کسانی که در آزمون برگزار شده توسط این نهاد پذیرفته شوند موفق به دریافت مجوز فعالیت از سوی این نهاد می شوند. مدارک و اسنادی که توسط مترجم دارنده مهر ناتی مهر و امضا می شوند در کشور استرالیا دارای اعتبار می باشند.

مزیت ترجمه اسناد و مدارک با مهر و امضای ناتی در این است که در مقایسه با ترجمه همراه با تاییدات دادگستری و امور خارجه علاوه بر ارزان تر بودن، بسیار ساده و کوتاه¬زمان است و مشمول مقررات پیچیده و طولانی ترجمه رسمی با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نمی شود.

بهای ترجمه با مهر و امضای ناتی در واقع از دو بخش تشکیل می شود: یکی بهای ترجمه رسمی مدارک و دیگری بهای مهر ناتی که به روی برگه های ترجمه شده الصاق می شود.

ترجمه رسمی اسناد، مدارک و ویزای مهاجرتی با مهر ناتی

متقاضیانی که خواستار انجام ترجمه رسمی مدارک و ویزای مهاجرتی خود جهت ارائه به سفارت یا مراجع داخلی کشور استرالیا هستند می توانند با مراجعه به دفتر ترجمه رسمی زبان کاوان، از خدمات ترجمه رسمی با مهر و امضای ناتی بهره مند شوند.

سوالات متداول در زمینه ترجمه رسمی با مهر ناتی و اسناد و مدارک و ویزای مهاجرتی

آیا ترجمه رسمی اسناد، مدارک با مهر ناتی تاریخ انقضا دارد؟

بطورکلی ترجمه رسمی بسیاری از مدارک تاریخ انقضا دارند که آن را مرجع گیرنده ترجمه رسمی تعیین می کند. علت قراردادن تاریخ انقضا برای ترجمه رسمی بسیاری از مدارک این است که با گذشت زمانی، مندرجات برخی از اسناد ممکن است تغییر پیدا کند. به عنوان مثال، در شناسنامه، درج وقایعی مانند ازدواج، طلاق، تولد فرزند، فوت، تغییر نام و نام خانوادگی، اصلاح مندرجاتی همچون نام پدر و تاریخ تولد و ... کاملا محتمل است. در نتیجه، معقول است مراجع خارجی صرفا ترجمه های به روز را از متقاضیان خود قبول کنند. در خصوص ترجمه رسمی با مهر ناتی، تاریخ خاصی به عنوان تاریخ انقضای ترجمه تعیین و اعلام نشده است ولی در صورتی که مرجعی تاریخ انقضا تعیین کرده باشد آن را به متقاضیان اطلاع می دهد. تاریخ انقضای ترجمه رسمی اسناد ممکن است نسبت به مدرکی به مدرک دیگر متفاوت باشد به عنوان مثال تاریخ انقضای شناسنامه، اوراق هویتی و مانند آن بسیار کمتر از تاریخ انقضای ترجمه دانشنامه و ریزنمره و اسناد تحصیلی می باشد.

آیا ترجمه با مهر ناتی در مقایسه با ترجمه رسمی تفاوتی از لحاظ اعتبار دارد؟

اگر هدف شما از ترجمه رسمی با مهر ناتی جهت ارائه مدارک به کشور استرالیا باشد، خیر تفاوتی در اعتبار ترجمه با مهر ناتی و ترجمه رسمی وجود ندارد و متقاضیان می توانند به جای ترجمه رسمی از ترجمه با مهر ناتی استفاده کنند زیرا مترجمان ناتی در واقع مترجمان برگزیده کشور استرالیا هستند و کاملا معقول است که کشور استرالیا مترجمان برگزیده خود را از لحاظ اعتبار، در مرتبه پایین تری نسبت به مترجمان سایر کشورها قرار ندهد.

آیا ترجمه با مهر ناتی از لحاظ قیمت تفاوتی با ترجمه رسمی و یا ترجمه همراه با تاییدات دارد؟

بهای مهر ناتی در مقایسه با ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی اندکی بیشتر است؛ و این اضافه بها به علت مهری است که مترجم ناتی بر روی ترجمه الصاق می کند. در عین حال، بهای ترجمه با مهر ناتی از بهای ترجمه با تاییدات دادگستری بسیار کمتر تمام می شود زیرا ترجمه با مهر ناتی مشمول هزینه ترجمه رسمی با تاییدات از قبیل هزینه تایید دادگستری و وزارت امور خارجه و هزینه خدمات اخذ تاییدات نمی شود و از این جهت ارزان تر خواهد بود.

آیا ترجمه با مهر ناتی نسبت به ترجمه رسمی مزیتی دارد؟

بله، برای آن دسته از متقاضیانی که قصد ترجمه رسمی اسناد و مدارک جهت ارائه به کشور استرالیا را دارند ترجمه با مهر ناتی بطوراکید توصیه می شود زیرا دارای مزیت های فراوانی نسبت به ترجمه رسمی می باشد، از جمله این که: در ترجمه با مهر ناتی همه مدارک قابل ترجمه رسمی هستند و نیازی به مدارک مکمل، آن گونه که در ترجمه با تاییدات الزامیست، نخواهد بود. همچنین فرایند ترجمه از آغاز تا پایان در دفتر ترجمه صورت می گیرد و در نتیجه نیازی به صرف زمان طولانی برای اخذ تاییدات نمی باشد و نیز این که دفتر ترجمه به محض روییت مدارک، آن ها را به صاحب مدارک بازمی گرداند.