X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

ترجمه رسمی با مهر ناجیت آمریکا و کانادا- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

خدمات ترجمه رسمی با مهر ناجیت (آمریکا و کانادا)

واژه ناجیت مخفف عبارت National Association of Judiciary Interpreters and Translators” می باشد که در فارسی "انجمن ملی مترجمان رسمی کتبی و شفاهی امریکا و کانادا" می باشد. این نهاد ضمن برگزاری آزمون های زبان انگلیسی در سراسر جهان نسبت به جذب مترجم اقدام می کند.

کسانی که در آزمون پذیرفته شوند موفق به دریافت مجوز فعالیت از سوی این نهاد می شوند. مدارک و اسنادی که توسط مترجم دارنده مهر ناجیت مهر و امضا می شوند در کشورهای امریکا و کانادا دارای اعتبار می باشند. مزیت ترجمه اسناد و مدارک با مهر و امضای ناجیت در این است که بسیار ساده و کوتاه¬زمان است و مشمول مقررات پیچیده و طولانی ترجمه رسمی با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نمی شود.

متقاضیانی که خواستار انجام ترجمه رسمی مدارک خود جهت ارائه به سفارت یا مراجع داخلی کشورهای امریکا و کانادا هستند می توانند با مراجعه به دفتر ترجمه رسمی زبان کاوان، از خدمات ترجمه رسمی با مهر و امضای ناتی بهره مند شوند.

خدمات ترجمه رسمی با مهر ناجیت