X

با ما در ارتباط باشید:

09127925270 021-26208562

مقالات کاربردی- زبان کاوان، دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲۰۰ تهران

ترجمه رسمی شناسنامه

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

ترجمه رسمی شناسنامه
شناسنامه یکی از اسناد سجلی هر فرد می باشد که در آن تمامی وقایع از قبیل ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج می شود. از آن جا که شناسنامه حاوی اطلاعات مهم شخصی هر فرد می باشد طبیعی است که دربسیاری از پرونده های اخذ ویزا یا مهاجرت بایستی ترجمه رسمی آن توسط مراجع خارجی مطالبه می شود. شناسنامه و کارت ملی از اسنادی هستند که تابعیت فرد را نیز نشان می دهند. این مقاله به جزئیاتی مهم درباره ترجمه رسمی شناسنامه اختصاص دارد:

در این فرایند، ترجمه شناسنامه فرایندی ساده دارد و با آن به دفتر ترجمه رسمی قابل ترجمه می باشد. نکته قابل توجه این است که از آن جا که بسیاری از شناسنامه ها هنوز به فرم قدیمی (با جلد قرمز رنگ) هستند و مندرجات آن ها دست نوشته می باشد گاهی دست نوشته ها ممکن است بسادگی خوانا نبوده و مترجم را با دردسر و گاهی با اشتباه روبرو سازند. بنابراین اگر می خواهید در ترجمه ها اشتباه رخ ندهد آن دسته از مندرجاتی که برای شما اهمیت ویژه دارد را از قبیل اسم خاص (مانند اسم پدر) و یا شماره و یا توضیح خاص با خط خوانا به دفتر ترجمه بدهید تا پس از ترجمه با دردسر روبرو نشوید. همچنین اگر بصورت خانوادگی اقدام می کنید لازم است اطلاعات پدر و مادر و فرزندان در شناسنامه ها بدقت چک شده و یکسان باشند زیرا مغایرت نام یا تاریخ تولد فرزند در شناسنامه خود با شناسنامه پدر و مادر در پاره ای از موارد ایجاد دردسر می کند.

یک نکته مهم که در ترجمه رسمی شناسنامه باید رعایت شود این است که چنانچه شناسنامه متعلق به فرد متوفی است حتما باید در ترجمه آن مانند ترجمه کارت ملی به متوفی بودن صاحب شناسنامه تصریح شود. این وظیفه به عهده مترجمی¬ست که شناسنامه را ترجمه می کند. برای این منظور باید حتما از واژه (dead یا deceased یا passed away) استفاده شود. با درج هر کدام از این واژگان در ترجمه شناسنامه، مرجع رسیدگی کننده به ترجمه ها در می یابد که صاحب کارت ملی فوت شده است.

در ترجمه شناسنامه المثنی، واژه المثنی (duplicate) نیز باید قید شود. این کار باعث می شود مرجع رسیدگی کننده پی ببرد که دارنده شناسنامه شما قبلا مفقود شده و برای شما یک شناسنامه المثنی صادر شده است. البته از لحاظ اعتبار، هیچ تفاوتی میان شناسنامه المثنی و غیر المثنی وجود ندارد ولی باید این واژه درج شود تا در ذهن متصدی رسیدگی کننده مدارک شما نسبت به کامل و صحیح بودن ترجمه شبهه بوجود نیاید و به ترجمه های شما مظنون نشوند.

در این روش نیز پیچیدگی یا مقررات خاصی وجود نداشته و دادگستری و وزارت امور خارجه بسادگی بر روی ترجمه رسمی شناسنامه مهر و امضا کرده و در اصطلاح آن را تایید می کنند. کسانی که دارنده شناسنامه قدیمی بوده و نسبت به تعویض آن با شناسنامه جدید اقدام نکرده اند نباید از این جهت نگران باشند زیرا دادگستری و وزارت امور خارجه نسبت به این موضوع حساسیتی نداشته و الزام به ارائه شناسنامه جدید نمی کنند. در ضمن برای تایید شناسنامه، برخلاف برخی مدارک دیگر، هیچ مدرک مکمل دیگری به عنوان استناد لازم نیست و شناسنامه هر فردی به تنهایی قابل ترجمه تایید می باشد. تنها مطلبی که باید رعایت شود درج واژه متوفی برای افراد فوت شده و یا المثنی برای کسانی که شناسنامه شان المثنی است در ترجمه می باشد؛ در غیر این صورت، ترجمه را رد کرده و تا اصلاح نشود آن را مهر و امضا نمی کنند. نکته دیگر این که وقایعی مانند ازدواج و تولد فرزند و طلاق/فوت باید حتما دارای مهر سازمان ثبت احوال باشند. گاهی ممکن است ازدواج فرد بنا به هر دلیل درشناسنامه فرد و در انتهای ستون ازدواج، مهر نشده باشد یا در ستون فرزندان و یا طلاق/فوت همینطور؛ در این صورت دادگستری و وزارت خارجه از تایید این ترجمه خودداری نموده و تایید آن را منوط به داشتن مهر در آن قسمت ها می کنند. برای این منظور، شما باید شناسنامه خود را به سازمان ثبت احوال برده و تقاضای مهر کنید. این کار بسادگی و با یک مراجعه قابل انجام می باشد.

ترجمه رسمی به همراه مهر ناتی مورد قبول نهادها و سازمان های کشور استرالیاست. برای ترجمه این مدرک جهت ارائه به مراجع استرالیا مقررات خاصی وجود نداشته و تنها درستی ترجمه و معتبر بودن فرد دارنده مهر ناتی امضا کننده کافی می باشد. ترجمه با مهر ناتی در سربرگ های مخصوص با مهر مخصوص موسسه ناتی انجام و به مشتریان محترم ارائه می شود.

مهر موسسه ناجیت مورد قبول مراجع اداری کشورهای آمریکا و کانادا می باشد. این موسسه برای ترجمه کارت ملی مقررات خاصی نداشته و صرفا بر درستی ترجمه و معتبر بودن مهر و امضای آن تاکید دارد؛ به عبارت دیگر، فرد مهر و امضا کننده باید دارنده مجاز مهر ناجیت باشد. ترجمه با مهر ناجیت در سربرگ های مخصوص با مهر مخصوص موسسه ناجیت انجام و عرضه می شود.

امتیاز:

خیر نیازی به مراجعه به سازمان ثبت احوال نیست مگر در صورتی که شناسنامه شما فاقد مهر در هر یک از وقایع مانند ازدواج/طلاق/فوت/تولد هر فرزند بوده باشد. این مهر گاهی بصورت برجسته است و گاهی بصورت جوهری که از لحاظ اعتبار قانونی با یکدیگر تفاوتی ندارند.
از لحاظ اعتبار قانونی فرقی ندارند و از لحاظ ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری و وزارت خارجه یکسان¬اند.
اگر ترجمه رسمی با مهر و امضای مترجم رسمی مورد نیاز باشد، رسید سازمان ثبت احوال (که اعتبار سند رسمی را دارد) قابل ترجمه می باشد. ولی اگر تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیز موردنیازتان باشد، این دو مرجع ترجمه رسید سازمان ثبت احوال را تایید نمی کنند و تایید را منوط به اخذ اصل شناسنامه از سازمان ثبت احوال می کنند. البته در گذشته که صدور شناسنامه مجدد فرایندی زمان¬بر داشت، برای رفاه حال مشتریان، رسید سازمان ثبت احوال برای دادگستری و وزارت خارجه موردقبول بود ولی اکنون که فرایند صدور شناسنامه، ساده تر و کوتاه تر شده، این دو مرجع تاییدات خود را منوط به درخواست و دریافت اصل شناسنامه توسط صاحب شناسنامه از سازمان ثبت احوال می نمایند.
این اتفاق بندرت رخ می دهد و مربوط به زمانی¬ست که شناسنامه شما مشکوک به جعل باشد. در غیر این صورت، نیاز به ضبط مدرک نیست. کسانی که شناسنامه شان به دلیل جعلی بودن ضبط شود متعاقبا کارت جعلی به بخش بازرسی اداره مترجمین رسمی قوه قضایی انتقال و از آن طریق در دادسرای مربوطه تشکیل پرونده و فرد مورد پیگرد قرار داده خواهد شد.
قسمت هایی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد. این سه قسمت در تمامی اسناد ترجمه شده مهم ترین بخش ها بوده و باید مطابق مشخصات مندرج در پاسپورت شما قید شوند. در صورت مغایرت، ترجمه از سوی مراجع خارجی رد می شود. در ضمن برخی قسمت های دیگر نیز ممکن است به هر دلیل همیت داشته باشند؛ آن قسمت ها را نیز بهتر است چک کنید. به عنوان مثال اگر هدفتان از ترجمه رسمی شناسنامه اثبات رابطه ابوّت (پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی) است و ترجمه رسمی هر دو موردنیازتان است حتما نام و مشخصات پدر یا مادر را نیز چک کنید تا با مشخصات پدر و مادر مندرج در شناسنامه شما یکسان باشد، در غیر این صورت هر گونه مغایرت مانع از احراز رابطه فوق می گردد. همچنین اگر قسمت توضیحات شناسنامه برایتان اهمیت دارد دقت داشته باشید که قسمت توضیحات خوانا باشد و در صورتی که ناخواناست، آن را به خط خوانا نوشته و به دفتر ترجمه رسمی تحویل دهید
قلم خوردگی در هر یک از مندرجات شناسنامه شما در صورتی ایجاد مانع نمی کند که در پایان شناسنامه (صفحه مربوط به توضیحات) توسط تصدی سازمان ثبت احوال توضیح و رفع ابهام شده و مهر و امضای سازمان ثبت احوال در آن قسمت را داشته باشد.
تغییر نام و نام خانوادگی در صفحه مخصوص توضیحات درشناسنامه شما قید و توضیح داده می شود. در این صورت برای جلوگیری از ایجاد شبهه در ذهن متصدی خارجی که مدارک شما را رسیدگی می کند کافیست شناسنامه خود را نیز ترجمه رسمی کنید و حتما مراقب باشید قسمت توضیحات در شناسنامه شما (چنانچه دست نوشته است) خوانا باشد و اگر خوانا نیست، مترجم را برای پرهیز از اشتباه سهوی یاری کنید. متصدی خارجی با دیدن شناسنامه متوجه تغییر شده و از آن عبور می کند. توصیه می شود در فرم های application خود نیز این امر را قید کنید و توضیح بنویسید که به شناسنامه¬تان مراجعه نماید. بدین طریق متصدی رسیدگی کننده سابقه ذهنی نسبت به این امر پیدا می کند و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
خیر، شناسنامه هر فرد به تنهایی و مستقل از سایر اعضای خانواده از جمله پدر و مادر، قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و وزارت خارجه می باشد.
خیر، شناسنامه های بدون عکس ترجمه رسمی نمی شوند مگر شناسنامه کودک. شناسنامه کودک که فاقد عکس است قابل ترجمه رسمی و قابل تایید می باشد.
بله، شناسنامه کسانی که تولدشان حاصل رابطه خارج از ازدواج شرعی باشد مانند تمامی افراد دیگر قابل ترجمه رسمی و قابل تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه می باشد و اصولا تفاوتی از حیث امور اداری و ترجمه رسمی میان این افراد نمی باشد. تنها تفاوت میان این افراد با سایر افراد در این است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دسته اول از والدین خود و بالعکس ارث نمی برند و حق تصدی به چند منصب خاص و معدود را که شمارشان بسیار اندک است نخواهند داشت. ولی از سایر جهات هیچ تفاوتی میان آن ها و دیگر اشخاص جامعه نمی باشد.

مقالات مرتبط


804
01/02/05

ترجمه رسمی کارت ملی

یکی از رایج ترین انواع اسناد و مدارکی که دربسیاری از پرونده های اخذ ویزا یا مهاجرت بایستی ترجمه رسمی و به مرجع رسیدگی کن...

ارسال دیدگاه‌ها‌


تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دیدگاه‌ها‌


در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.